Vi søker jevnlig støttekontakter til ulike oppdrag. Omfanget vil være på ca. tre timer pr. uke.

Er du er over 18 år, trives sammen med mennesker, er pålitelig og kan jobbe selvstendig, ønsker vi å komme i kontakt med deg!

Mer informasjon

Ta kontakt på telefon 66 81 90 90, og spør etter Christine S. Oord eller Anne-Kari W. Øgreid, så kan vi fortelle deg mer om oppdragene, eller send en e-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede.

Du vil få veiledning. Lønn og utgiftsdekning etter gjeldende satser.