Vi søker jevnlig støttekontakter til ulike oppdrag. Omfanget vil være på ca. 3 timer pr. uke.

Vi har behov for personer over 18 år som trives sammen med mennesker, er pålitelige og kan jobbe selvstendig. Du vil få veiledning. Lønn og utgiftsdekning etter gjeldende satser.

Mer informasjon

Ta kontakt på telefon 66 81 90 90 og spør etter Heidi S. Aarø eller Anne-Kari W. Øgreid, så kan vi fortelle deg mer om oppdragene, eller send en e-post til: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede.