Målgruppe for kurset er voksne personer med kroniske søvnvansker eller med en langvarig opplevelse av ikke å sove lenge nok, eller godt nok.

Søvnbehandlingsgruppe “Stå Opp” starter opp i april/mai og holdes i regi av Friskliv Oppegård, ved psykolog Iver Strandheim, klinisk ernæringsfysiolog Trude Backer Mortensen og fysioterapeut Siri Mathiassen.

Les mer om kurset på nettsidene til Friskliv Follo