Her finner du våre kurs

I denne listen finner du kurs som Oppegård kommune arrangrerer for innbyggerne. Det gjelder både Friskliv, psykisk helse, helsestasjon, kurs for foreldre til skolebarn, bedriftsetablering osv. 
Klikk deg inn på kurset så finner du mer informasjon om tilbudet med praktisk informasjon.

Kurs

Kursansvarlig
Temastund Aktiv på dagtid 31. august Friskliv Oppegård
Kurs i mestring av belastning fra 12. september Frisklivssentralen i Ski
Takk bare bra! Kurs i depresjonsmestring 3. oktober 2017 Psykisk helsetjeneste
Kurs i mestring av depresjon 26. oktober 2017 Psykisk helsetjeneste
Kurs for arbeidssøkere og arbeidsgivere i Akershus NAV Oppegård/Akershus
Søvnbehandlingsgruppe "Stå Opp" september 2017  Friskliv Oppegård
Grunnkurs i etablering 6. september Ås kulturhus Etablerertjenesten i Akershus
Grunnkurs i etablering 11. oktober Oppegård rådhus Etablerertjenesten i Akershus
Grunnkurs i etablering 8. november Oppegård rådhus Etablerertjenesten i Akershus

Har du spørsmål?

Oppegård kommune
Tlf. 66 81 90 90
E-post: informasjon@oppegard.kommune.no