Her finner du våre kurs

I denne listen finner du kurs som Oppegård kommune arrangerer for innbyggerne. Det gjelder både Friskliv, psykisk helse, helsestasjon, kurs for foreldre til skolebarn, bedriftsetablering osv. 
Klikk deg inn på kurset så finner du mer informasjon om tilbudet med praktisk informasjon.

Kurs

Kursansvarlig
Takk bare bra! Kurs i depresjonsmestring 3. oktober 2017 Psykisk helsetjeneste
Kurs for arbeidssøkere og arbeidsgivere i Akershus NAV Oppegård/Akershus
Grunnkurs i etablering 11. oktober Oppegård rådhus Etablerertjenesten i Akershus
Psykiske helseutfordringer Schizofreni, 24. oktober Akershus Universitetssykehus
Kurs i mestring av depresjon 26. oktober 2017 Psykisk helsetjeneste
Psykiske helseutfordringer Tvangslidelser, 31. oktober Akershus Universitetssykehus
Psykiske helseutfordringer Flyktningers psykiske helse, 7. november Akershus Universitetssykehus
Grunnkurs i etablering 8. november Oppegård rådhus Etablerertjenesten i Akershus
Temakurs Forretningsmodellering 15. november Oppegård rådhus Etablerertjenesten i Akershus
Temakurs Markedsføring og konseptutvikling 22. november Oppegård rådhus Etablerertjenesten i Akershus
Temakurs Salg og kontaktskapende arbeid 29. november Oppegård rådhus Etablerertjenesten i Akershus

Har du spørsmål?

Oppegård kommune
Tlf. 66 81 90 90
E-post: informasjon@oppegard.kommune.no