I Oppegård og Ski er det flere enn 550 veinavn i bruk i dag. Noen av dem finnes i begge kommuner, og fra 1. januar 2020 må alle veier ha unike navn. Dette er viktig for å unngå misforståelser, spesielt for utrykningskjøretøy.

Vi har bedt innbyggerne i Oppegård og Ski kommune om å sende inn forslag til nye veinavn. Det har vært stort engasjement, og vi er takknemlige for alle forslag som har blitt sendt inn.

Nå starter høringsperioden

Administrasjonen i Oppegård og Ski kommune har sammen med historielagene vurdert navneforslagene som har kommet inn til hver enkelt vei. Basert på dette har vi kommet frem til forslag til nye veinavn. Forslagene blir nå lagt ut på høring i to måneder. Alle er velkomne til å uttale seg om både forslag og begrunnelser.

Frist for å komme med høringsuttalelse er 1. mai 2019

Se nordrefollo.kommune.no

nettsidene til Nordre Follo kommune kan du se forslagene, lese om hvor du kan registrere din høringsuttalelse og videre saksbehandling.