Prosessen for å finne nytt kommunevåpen startet med rundt tusen forslag som ble sendt inn av innbyggerne i Ski og Oppegård. Arbeidsgruppen som har ledet arbeidet med kommunevåpenet plukket ut ti av forslagene som kandidater til avstemning. Fra 5. til 19. november var det åpent for avstemning på nettsiden til Nordre Follo kommune.

Innbyggerne hadde to klare favoritter – havreaks og salamander. Disse to alternativene fikk til sammen 50 prosent av stemmene, som endte på litt over tre tusen stemmer totalt.

Folkets favoritter videre

Juryen anbefaler at disse to går videre til Fellesnemnda som skal behandle saken i desember. I tillegg velger de å sende videre nummer ni.

Les resten av saken på Nordre Follos nettside