Vaksinering

Her kan du se en oversikt over anbefalt barnevaksinasjonsprogram.

Ønsker du vaksine mot sesonginfluensa, kontakt din fastlege.

Trenger du vaksinasjon i forbindelse med utenlandsreiser, kontakt et vaksinasjonskontor (kommunen tilbyr ikke reisevaksine). Fastlegen kan gi råd om reisevaksine.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Vaksinasjon mot Hepatitt B tilbys personer (0-25 år) i definerte risikogrupper.

6 uker:  Rotavirus (dråper)
 
3 mnd.:  Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib). Pneumokokksykdom, Rotavirus (dråper)       

5 mnd.:  Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib). Pneumokokksykdom        

12 mnd.: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib). Pneumokokksykdom        

15 mnd.: Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)        

7 - 8 år (2. kl.): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP-IPV)    

11 - 12 år (6. kl.): Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)        

12 - 13 år (7. kl.): Humant papillomavirus (HPV) - tilbud til jenter      

15 - 16 år (10. kl.):  Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP - IPV)