Tverrfaglig brukermøte

Tverrfaglig brukermøte er et tilbud til deg som er urolig for trivselen til barnet ditt.

Trenger du råd og veiledning om barnet ditt?

Ta kontakt med helsesøster, kontaktlærer eller ledelsen i barnehagen eller på skolen. Foreldre kan i likhet med barnehager og skoler be om et tverrfaglig brukermøte.

Samarbeid på tvers

Tverrfaglig brukermøte er et samarbeid mellom foreldre, barnehage/skole og PPT, helse- og barnevernstjenesten. I møtet kan vi drøfte bekymring eller uro for barnet. Vi blir enige om hvilke tjenester som skal følge dere opp videre. Det er viktig at barnet eller ungdommen selv, sammen med foreldrene, får bidra med gode løsninger. I et tverrfaglig brukermøte får dere kjennskap til ulike fagfelt og hvilke hjelpeinstanser og tiltak som finnes i kommunen eller andre steder.