Kurs i mestring av depresjon

Vi starter opp nytt kurs i mestring av depresjon (KiD), 26. oktober 2017.

Kurset bygger på kognitiv teori, en anerkjent metode, hvor målet er å bli oppmerksom på tankene dine og se sammenhengen mellom tanker og følelser.

Gjennom ulike teknikker og metoder vil du få kunnskap om hva du selv kan gjøre for å endre negative tanker og handlinger som holder ved like og forsterker nedstemthet/ depresjon.

Målet med kurset er:

  • å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
  • å korte ned varigheten av en depresjon
  • å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
  • forebygge nye episoder med depresjon

Forskning viser at kurset har effekt ved depresjon og er utarbeidet av Rådet for psykisk helse.

Kurset holdes av to godkjente kursledere og går over ti ganger på dagtid. Hjemmeoppgaver er en viktig del av kurset.

Informasjon og påmelding

For informasjon og påmelding, kan du ta kontakt med psykisk helsetjeneste, tlf. 68 81 50 70, eller besøk oss gjerne i 4 etg. i Kolben.