Tatovering og hulltaking

Hygieneforskriften gjelder alle virksomheter som jobber med behandling av hud. Målet er å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.  
Virkeområde

Tatoveringsvirksomhet

Aktivitet der spiss gjenstand brukes til å risse eller stikke i hud for å tilføre farge i hudens dypere lag. Gjelder all tatoveringsvirksomhet, uansett teknikk.

Hulltaking

Gjennomhulling av hud eller slimhinner for å sette inn ringer eller stifter (piercing).

Virksomhetsleders/ eiers ansvar

Virsomheten skal følge "Forskrift om miljørettet helsevern":

Det vil si at du som ansvarlig for en virksomhet skal du "planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte".

Virksomheten skal følge "Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet":

  • Lokaler og utstyr skal godkjennes av kommunen før bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger.
  • Også frisører og hudpleievirksomheter som utfører såkalt enkel hulltaking/hull i ørene regnes som hulltakingsvirksomhet og må godkjennes.
  • Forskriften stiller krav til hvordan lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt.
  • Rengjøring, desinfeksjon/ sterilisering og oppbevaring av utstyr skal skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.
  • Utstyr som benyttes skal før bruk være behandlet på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av sykdommer.
  • Virksomheten skal drives på en måte som hindrer overføring av smittsomme sykdommer.
  • Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem og føre internkontroll for å sikre at bestemmelsene i forskriften overholdes. Kravet til interkontroll innebærer at de hygieniske rutinene skal være skriftlig dokumentert og at alle de ansatte kjenner regelverket. 
  • Den som foretar behandlingen plikter å gi informasjon til tjenestemottaker om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og liknende.

Kommunens ansvar

Miljørettet helsevern behandler søknad om godkjenning fra virksomheter og fører tilsyn med at forskriftene etterleves. Miljørettet helsevern kan også kontaktes for råd og veiledning.

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern  
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.