Eier skal opplyse om helsefarlige forhold

Virksomhetsleder/eier skal på eget initiativ gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Dersom det foreligger mistanke om legionella-smitte eller utbrudd, eller kommuneoverlegen varsler om dette, skal det alltid tas prøver av legionella før rengjøring/desinfeksjon av installasjoner som kan være smittekilder.