Virksomheter med kjøletårn eller luftskrubbere

Virksomheter med kjøletårn eller luftskrubbere er pålagt meldingsplikt til kommunen:
- ved første gangs oppstart
- ved vesentlige utvidelse eller endringer
- når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte

Virksomheter med kjøletårn eller luftskrubbere er pålagt (innen utløpet av 2015) å legge frem en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsfirma. Vurderingen skal legges frem i forbindelse med oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og deretter hvert femte år.