Meld fra om lokaler

Frisør- og hudpleievirksomheter har meldeplikt til kommunen før lokalet tas i bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger.

Lokaler og utstyr i tatoverings- og hulltakingsvirksomhet skal godkjennes av kommunen før bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger. Også frisører og hudpleievirksomheter som utfører såkalt enkel hulltaking/ hull i ørene, regnes som hulltakingsvirksomhet og må godkjennes.