Frisør, hudpleie, tatovering og hulltaking

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet (hygieneforskriften), skal sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Virkeområde
Hygieneforskriften gjelder alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår eller hud.

Frisørvirksomhet
Gjelder all behandling og pleie av hår, også barbering.

Hudpleie
Gjelder håndpleie, fotpleie og alle metoder for hårfjerning, og massasje som aromaterapi og soneterapi mm.

Tatovering
Gjelder aktivitet der spiss gjenstand brukes til å risse eller stikke i hud for å tilføre farge i hudens dypere lag. Favner all tatoveringsvirksomhet, uansett teknikk.

Hulltaking
Gjelder gjennomhulling av hud eller slimhinner for å sette inn ringer eller stifter (piercing).

Virksomhetsleders/ eiers ansvar

Forskrift om miljørettet helsevern
Virksomheten skal følge overordnede krav til lokaler og drift (§7).

Hygieneforskriften
Forskriften stiller krav til hvordan lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt (§5).

Rengjøring, desinfeksjon/ sterilisering og oppbevaring av utstyr skal skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer (§5).

Utstyr som benyttes skal før bruk være behandlet på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av sykdommer (§6).

Virksomheten skal drives på en måte som hindrer overføring av smittsomme sykdommer (§7).

Internkontroll
Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem og føre internkontroll for å sikre at bestemmelsene i forskriften overholdes.( § 4). Kravet til interkontroll innebærer at de hygieniske rutinene skal være skriftlig dokumentert og at alle de ansatte kjenner regelverket.  

Eksempler på rutiner kan være rutine for håndvask, rutine for rengjøring og desinfisering av utstyr osv. Det skal også finnes rutiner for egenkontroll og håndtering av avvik. Internkontrollsystemet skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.

Oppegård kommune v/ Miljørettet helseverns ansvar
Miljørettet helsevern behandler meldinger og søknader om godkjenning fra virksomheter og gir råd og veiledning knyttet til oppstart og drift. Miljørettet helsevern fører også tilsyn med at hygieneforskriften og forskrift om miljørettet helsevern etterleves.

Regelverk
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mm. (Hygieneforskriften)

Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negldesign
Brosjyre fra Arbeidstilsynet 

Informasjon fra Ung.no om tatovering (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
Ung.no