Klinisk ernæring

I Oppegård er det ansatt en klinisk ernæringsfysiolog som skal heve kompetansen innen helsetjenesten og ved sykehjem og hjemmetjeneste samt gi individuell veiledning (Toppenhaug legesenter).

Fastlege og annet helsepersonell kan henvise for oppfølging hos klinisk ernæringsfysiolog.

Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?

En klinisk ernæringsfysiolog er utdannet for å gi veiledning innen ernæring til både friske og syke mennesker, i forskjellige aldre og i ulike faser, for eksempel ved kreftsykdom, mage-tarmsykdom og lungesykdom eller diabetes samt ved matallergier.

Frivillige organisasjoner som ønsker samarbeid (foredrag, informasjon osv.) kan ta kontakt.

Mer informasjon:

Har du spørsmål, er det lettest å få kontakt tirsdag og fredag mellom 12.00 og 15.30.

Klinisk ernæringsfysiolog, Trude Mortensen
Tlf. 928 61 050
E-post: Ernæring