Helsetilbud i skolen

Alle elever i grunnskolen i Oppegård får tilbud om skolehelsetjeneste på skolen.

Alle grunnskolene er bemannet med helsesøster, psykolog, fysioterapeut og lege. De viktigste oppgavene er helsefremmende og forebyggende arbeid, vaksinasjon, råd og veiledning.

Her finner du informasjon om når helsepersonell er til stede på de ulike skolene.

Her finner du informasjon om helseprogrammet for de ulike trinnene i skolen.

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge.