Helsestasjon for ungdom

Kommunens helsetilbud for ungdom består av helsesøstre, leger og psykolog. Disse arbeider på ungdomskolene, videregående skole og helsestasjon for ungdom.

Dette er et tilbud til alle ungdommer mellom 13 og 20 år.

Ansvar for egen helse

Helsestasjonen har som mål å bevisstgjøre ungdom til å ta vare på egen helse gjennom samtaler, råd og veiledning. Ungdom kan komme med spørsmål som er viktig for deres psykiske og fysiske helse. Det kan være spørsmål knyttet til for eksempel samliv, seksualitet, depresjon, kosthold eller spiseproblematikk.

Helsestasjon for ungdom

Kolbotnveien 23, Kolbotn (inngang til helsetjenesten)

Kontakt oss

Send en e-post til Ungdomshelsetjenesten, eller kontakt en av oss på telefon:

Lisbeth Hauge, tlf.: 959 31 413
Wenche Mannerud, tlf.: 982 98 747
Cecilie Evenrud. tlf.: 920 79 692
Bjørg Grutle Stavland, tlf.: 926 79 225

Ordinære åpningstider

Mandag

Kl. 14.30–17.30. Ingen timebestilling
Til stede: lege og helsesøster
Psykolog etter avtale
Tlf.: 66 81 92 66 / 959 31 413 / 982 98 747 / 920 79 692

Torsdag

Kl. 14.30–16.30. Ingen timebestilling
Til stede: lege og helsesøster
Tlf.: 66 81 92 66 / 959 31 413 / 982 98 747 / 920 79 692

Tilbudet er gratis