Søvnbehandlingsgruppe "Stå Opp"

Starter opp i begynnelsen av september. Samlingene er tematisk oppbygd slik at du får stadig mer kunnskap om søvn og gode søvnrutiner, parallelt med at du underveis får kjenne på kroppen hvilke positive virkninger endrede søvnrutiner kan medføre.

Mål

Vi har til hensikt å hjelpe voksne mennesker med søvnproblemer. Du kan godt ha andre utfordringer i tillegg, men disse vil ikke bli vektlagt på samlingene.

Målgruppe

Voksne personer med kroniske søvnvansker eller med en langvarig opplevelse av å ikke sove lenge nok, eller godt nok.

Maksimalt antall deltakere:

Åtte per gruppe

Kursholder

Friskliv Oppegård, ved psykolog Iver Strandheim, klinisk ernæringsfysiolog Trude Backer Mortensen og fysioterapeut Siri Mathiassen

Sted

Tårnåsen Aktivitetssenter

Tidspunkt

Tirsdager kl. 14.00-15.30 (Behandlingsgruppe 1) eller onsdager kl. 08.30-10.00 (Behandlingsgruppe 2)

Pris

Gratis

Innhold

Behandlingen har seks samlinger fordelt på seks uker, før vi tar pause i tre uker før vi møtes til en siste samling. Totalt møtes vi altså syv ganger over totalt ni uker. Dette er erfaringsmessig nok til at deltakerne kommer langt i å få orden på eget søvnmønster.

Vi skal forske på effekten av søvnbehandlingen, og du vil derfor få tilbud om å delta i forskningsprosjektet hvis du melder din interesse. Hvis du takker nei til å delta i forskningsprosjektet vil ikke det få følger for din deltakelse på kurset.

Kontaktperson

Siri Mathiassen, Trude B. Mortensen eller Iver Strandheim, tlf. 951 89 760.

Kriterier for deltakelse

Du må fylle kriteriene for insomni og være motivert for å jobbe med å endre søvnmønsteret ditt. Dette og andre forhold som kan ha betydning for deltakelse avklares på en forsamtale.

Påmelding

Siri Mathiassen, tlf. 66 89 11 82 eler på e-post til Friskliv Oppegård.