Friskliv Oppegård

Friskliv Oppegård er et tilbud til kommunens innbyggere med mål å fremme helse og forebygge sykdom.

Friskliv Oppegård holder til på Tårnåsen aktivitetssenter og følger opp deltagere med Frisklivsresept, holder kurs og arrangerer temastunder. Vi bidrar også tillavterskeltilbudet Aktiv på dagtid. Tilbudet foregår hovedsakelig på dagtid.

Frisklivsresept

Frisklivsresepten er et tilbud til personer som står i fare for, eller har begynt å utvikle livsstilssykdommer. For eksempel overvekt, diabetes og høyt blodtrykk. Og som vil ha nytte av å forandre livsstil. Barn og ungdom kan også benytte Frisklivsresept. Les mer om resepten under link til venstre.

Lavterskel treningstilbud

Aktiv på dagtid er et tilbud til personer mellom 18 og 67 år bosatt i kommunen og som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi samarbeider med Akershus idrettskrets og Oppegård idrettslag.

Egentrening er åpen fra og med 31. juli. De andre aktivitetene på timeplanen starter mandag 21. august.

Timeplan Aktiv på dagtid høst 2017

Egentrening

Treningsrommet i underetasjen på Tårnåsen aktivitetssenter kan brukes til egentrening innenfor senterets åpningstider. Her er det tredemølle, ergometersykler, romaskin og småutstyr til styrke- og balansetrening. Treningen foregår på eget ansvar og etter senterets trivselsregler. 

Kurs

FrisklivOppegård samarbeider med andre Follokommuner om kurs.

Kontaktinformasjon

Frisklivskoordinator,
tlf. 66 89 11 82 / 932 71 617
Frisklivsveileder,
tlf. 66 89 11 81 / 926 81 449

E-post
Følg oss på Facebook