Helsetjenesten består av

 • bassengtrening
 • daglegevakt, hverdager kl. 07.00–18.00 i Oppegård, interkommunal legevakt v. Ski sykehus
 • ergoterapi til innbyggere i og utenfor institusjon
 • fastleger
 • fysioterapi til innbyggere i og utenfor institusjon
 • helsefremmende og forebyggende fysioterapi for barn og unge 0–20 år
 • jordmortjeneste, svangerskapskontroll i samarbeid med legene
 • helsestasjonstjeneste for barn 0–5 år, individuell konsultasjon og gruppekonsultasjon, åpen tid uten forhåndsbestilling
 • skolehelsetjeneste 6–20 år, individuelt og i gruppe, undervisning
 • helsestasjon for ungdom, åpent tilbud
 • helsetjeneste ved mottak av flyktninger
 • medisinsk rehabilitering
 • medisinsk nødmeldertjeneste (113-nummeret)
 • privat fysioterapitjeneste
 • smittevernkontor
 • lokalt lager for hjelpemidler
 • Tårnåsen aktivitetssenter

Kontakt oss

Leder: Aina Geitz  
Telefon: 66 81 90 90 / 917 121 99
Telefaks: 66 81 91 77
Besøksadresse: Kolbotnveien 23 (3. etasje), 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Helsetjenesten  

Aktuell informasjon

Folkehelseinstituttet
Forebygging.no
Helsebiblioteket.no
Helsedirektoratet
Helsenorge.no
Helsetilsynet.no
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasientrettighetsloven