Plan for hjem/skole-samarbeid

Formålet med planen er å få til gode samarbeidsformer mellom hjem og skole, gjennom en avklaring av roller og ansvar, for å støtte ungdommens læringsarbeid faglig, sosialt og kulturelt, legge til rette for et godt miljø i klassen og på skolen, og kunne oppleve hverandre som gjensidige støttespillere.