Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Hellerasten skole er en del av kommunens helseteam. Skolehelsetjenesten bidrar til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid blant skolens ungdom. Tjenesten er et lavterskeltilbud. Helsesøster er kontaktperson.

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

     
Funksjon Navn Tilstede på skolen Tlf.
Helsesøster
 
Gunhild Wise
 

 
66 81 22 25
 
Fysioterapeut Ine Barlie   66 81 22 25
Psykolog Kristian Rem  
66 81 22 25