Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Hellerasten skole er en del av kommunens helseteam. Skolehelsetjenesten bidrar til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid blant skolens ungdom. Tjenesten er et lavterskeltilbud. Helsesøster er kontaktperson.

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade
     
Funksjon Navn Tilstede på skolen Tlf.
Helsesøster Gunhild Wise

Annenhver mandag (lik uke),
tirsdag og torsdag

66 81 22 25
Fysioterapeut Ine Barlie Fredager kl. 08-12 66 81 22 25
Psykolog Kristian Rem Mandager kl. 08.30-14.00
66 81 22 25