Skoledagen

Ved Hellerasten skole organiseres skoledagen på bakgrunn av at en skoletime er 50 min. Til sammen har elevene 27 timer i uka, tiden tilsvarer 30 skoletimer á 45 min.

Organisering av skoledagen

1. time            08.30 – 09.20
2. time            09.30 – 10.20
3. time            10.30 – 11.20

Storefri 11.20 – 12.00

4. time            12.00 – 12.50
5. time            13.00 – 13.50
6. time            14.00 – 14.50
7. time            14.50 - 15.40

Vi prøver å unngå 7. time. Man kan starte 7. time rett etter 6. time uten friminutt. Da slutter elevene 15.40.
 

Skoleklokka ringer kun inn til hver time

Det ringer inn to ganger.
Først et kortere varselring to minutter før timen starter.
Med varselringet får vi en god felles oppstart av timen og god utnyttelse av læringstiden. Deretter ringer det når timen starter. Da skal alle stå klare med bøker og utstyr.

Undervisningen starter med en gang.
Det ringer ikke ut. Læreren styrer avslutningen av timen.

Friminutt

Fire små á 10 min  /  Storefri 40 min.

De siste to minuttene av friminuttet skal brukes til å avslutte friminuttaktivitet, gå til elevskapet, finne rett utstyr og stå klar til timen starter.

Timeplanen

Timeplanen kan variere i løpet av et skoleår.
Enkelte dager eller enkelte perioder i året kan skoledagen legges fram til kl.15.40.
Det kan også legges obligatorisk skoletid til kveldsarrangement.