FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

Hellerasten skole - 2016/17

         
Klasse   Navn Rolle Mobil

8A

 

Repr.

Vara:

Ellen Ness

Robert Høyland   

                        

 

95 92 99 70

91 34 04 20

8B

 

Repr.

Vara:

Johanne Ingierd

Ole Christian Skare

Nestleder

 

95 03 25 20

45 40 50 99

8C

 

Repr:

Vara:

Helge Marstrander

Espen Ruud

Leder

 

91 63 30 53

99 25 64 84

9A

 

Repr.

Vara:

Anna Marie Jöves

Dina Haukebø

 

 

95 04 84 04

90 68 11 46

9B

 

Repr

Vara:

Margrethe Jæger

Cathrine Hoff

 

 

90 68 06 49

47 88 58 58

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

         

10A

 

Repr.

Vara:

Inga Nordberg

Hanne Kjølen

 

 

90 98 36 28

91 73 80 70

10B

 

Repr.

Vara:

Finn Brenno

Per Erik Næss

 

 

90 98 82 37

91 16 85 90

10C

 

Repr:

Vara:

Kari Tidemandsen Larsen

Heidi Martinsen

 

 

90 89 18 71

97 08 60 56

 

Les mer om FAU's oppgaver gjennom skoleåret i Plan for hjem/skole-samarbeid (pdf)

FAU er satt sammen av representanter fra alle klassene.
FAU engasjerer seg i spørsmål angående opplæringen og skolemiljøet for elevene.
FAU er spesielt engasjert gjennom planen for skole-hjem samarbeid.

På Hellerasten er det FAU som arrangerer nyttårsball for alle skolens elever og holder 17.mai frokost for 10. trinn. FAU bidrar ellers til miljøtiltak i skolehverdagen. Leder for FAU har jevnlig kontakt med rektor, og FAU samarbeider med Elevrådet i forhold til nyttårsballet.

FAU er representert i skoleutvalgene, SU og SMU på Hellerasten.
FAU stiller med en representant i Oppegård kommunale foreldreutvalg (OKFU), som er et samarbeidsorgan for forelderutvalgene fra alle grunnskolene i Oppegård kommune. OKFU sitt mål er å styrke medvirkning og innflytelse i utvikling av Oppegårdskolen.