FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

Skoleåret 2017/18

 

Klasse   Navn Rolle Mobil

8A

 

Repr.:

Vara:

Stein Bondevik

Lene Skaget

 

98 28 03 05

91 55 11 65

8B

 

Repr.:

Vara:

Paal Sjøvall

Hanne Skancke

 

90 03 38 93

46 66 38 93

8C

 

Repr.:

Vara:

Marie-Therese Dahl     

Ranja Tendal

 

95 14 95 17

48 25 40 78

9A

 

Repr.:

Vara:

Robert Høyland

Anita Muri

 

91 34 04 20

94 88 94 61

9B

 

Repr.

Vara:

Johanne Ingierd

Line Meinert Rød

Nestleder

 

95 03 25 20

45 40 50 99

9C

 

Repr:

Vara:

Helge Marstrander

Espen Ruud

Leder         

 

91 63 30 53

99 25 64 84

10A

 

Repr.

Vara:

Anna Marie Jöves

Dina Haukebø

 

 

95 04 84 04

90 68 11 46

10B

 

Repr

Vara:

Bodil Myre Saxlund

Cathrine Hoff

 

 

99 02 79 02

47 88 58 58

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

Les mer om FAU's oppgaver gjennom skoleåret i Plan for hjem/skole-samarbeid (pdf)

FAU er satt sammen av representanter fra alle klassene.
FAU engasjerer seg i spørsmål angående opplæringen og skolemiljøet for elevene.
FAU er spesielt engasjert gjennom planen for skole-hjem samarbeid.

På Hellerasten er det FAU som arrangerer nyttårsball for alle skolens elever og holder 17.mai frokost for 10. trinn. FAU bidrar ellers til miljøtiltak i skolehverdagen. Leder for FAU har jevnlig kontakt med rektor, og FAU samarbeider med Elevrådet i forhold til nyttårsballet.

FAU er representert i skoleutvalgene, SU og SMU på Hellerasten.
FAU stiller med en representant i Oppegård kommunale foreldreutvalg (OKFU), som er et samarbeidsorgan for forelderutvalgene fra alle grunnskolene i Oppegård kommune. OKFU sitt mål er å styrke medvirkning og innflytelse i utvikling av Oppegårdskolen.