SMU - Skolemiljøutvalget

SMU 2017/18:

Representerer Navn Tlf.                  Rolle
Elevråd leder Kasper E. Hancke, 9C   Leder
Elevråd nestleder Marianne Vemer, 9B   Nestleder
Elevråd representant Eskil Hågensen, 9A    
FAU-leder Helge Marstrander 91 63 30 53  
FAU-nestleder Johanne Ingierd 95 03 25 20  
Andre ansatte Hellerasten Ann-Sophie Bergman 66 81 22 20  
Lærer Hellerasten Siv Tove Ophaug 66 81 22 39  
        Vara; Pål Eidsten    
Lærer Hellerasten Stine Ytrestøl 66 81 22 37  
         Vara: Anne Hauge    
Kommunen, adm-nivå rektor Grete Skaug
66 81 22 21
99 64 41 21
Sekretær
       

Vara for lærerrepresentanter: Pål Eidsten

SMU skal jobbe med saker i forhold til §9a i Opplæringsloven, som handler om å sikre et godt miljø for elevene, både det fysiske og psyko-sosiale miljøet.
SMU skal medvirke til at alle partene i skolen tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
SMU er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.
De samme partene som er representert i SU er også representert i SMU,

  • 2 elever elevrådet
  • 2 elever fra trivselsteam
  • 2 foreldre
  • 2 lærere
  • 1 andre ansatte
  • 1 fra kommunen (rektor)

Til forskjell fra SU er det et krav at elev- og foreldresiden har flertall i SMU.