Ledige stillinger

Fra 01.08.2017 har vi ledig både fast stilling og vikariat i flere fag.

Ledige stillinger fra 1.8.2017

Vi trenger lærere i fagene: Spesialundervisning, norsk, engelsk, tysk, spansk, kroppsøving og kunst og håndverk. Det kan bli mulighet for litt matematikk og naturfag som del av en større stilling med ett/flere av de først nevnte fagene. Vi ønsker en med spesialundervisning kombinert med undervisningskompetanse i fag på ungdomstrinnet. Vi ønsker lærere i større stillinger med flere fag, og som vil være kontaktlærer og delta fullt på kollegialt samarbeid og kompetansedeling. Det er en fordel at du har god kompetanse i IKT.

Søknad skjer elektronisk via kommunens søknadsportal: Sak 16/4856 - Hovedutlysning lærerstillinger høsten 2017. 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med
- Rektor Grete Skaug, tlf. 66 81 22 21 / 99 64 41 21
- Undervisningsinspektør Silja Germeten, tlf. 66 81 22 22 / 95 96 66 19

 

Tilkallingsvikarer

Skolen har til enhver tid behov for tilkallingsvikarer.
Kontaktperson er Silja Germeten, 66 81 22 22.
Du kan også sende mail vedlagt din CV til skolens postkasse.

 

Fakta om Hellerasten skole

Hellerasten er en ungdomsskole med ca 215 elever neste skoleår og ca. 30 ansatte. Skolen ligger nord i Oppegård kommune, ved grensa til Oslo.

Ønsker du å jobbe i et aktivt og samarbeidende miljø
med tydelige og engasjerte voksne
og hyggelige og læringsorienterte ungdom, 
kan dette være rette skolen for deg.

Vi ønsker søkere med samme innstilling velkommen!
 

Hellerasten skole kan vise til:

  • Gode resultater
  • Høyt læringstrykk, både faglig og med utvikling av
    ”det hele mennesket”
  • Godt miljø, både i personalet og elevgruppen
     

Oppegård kommune

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden. Kommunen har ca. 25 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en veldrevet organisasjon preget av godt arbeidsmiljø.