Informasjon til 7.trinn

Her vil foreldre og elever på 7.trinn finne informasjon om hva Hellerasten skole har å tilby på våren før overgang til ungdomsskolen.

Mars:

I begynnelsen av mars hvert år holdes informasjonsmøte for 7.trinnsforeldre på Hellerasten skole, Forelesningsrommet.

I slutten av mars besøker rådgiverne fra Hellerasten elevene på Tårnåsen skole. Elevene vil da få ytterligere informasjon, bl.a. om språkvalg/arbeidslivsfag.  

April:

Elevene leverer foreløpig svar om valg av fremmedspråk/arbeidslivsfag.

Mai:

I mai holder Hellerasten-elever konsert for 7.trinnselever. Dette er elevenes første besøk på ungdomsskolen.

Juni:

I juni inviteres 7.trinnselever på besøk til Hellerasten skole. Elevene ønskes velkommen av rektor og inspektør, og de får møte kontaktlærer og elever i den nye klassen.

Høst / skolestart:

Eleven tar endelig valg om fremmedspråk eller arbeidslivsfag.
Eleven velger ett valgfag.

Nyttig informasjon:

Her finner du generell informasjon om språkvalg.  Det vil bli gitt informasjon om hva skolen tilbyr på informasjonsmøtet i mars. Når rådgiverne fra Hellerasten besøker elevene på Tårnåsen skole i slutten av mars vil elevene får et heftet som omhandler valgmulighetene neste skoleår. Som alternativ til fremmedsspråk, kan elevene velge arbeidslivsfag.