Retningslinjer for bruk av skolens datautstyr

Bruk av skolens datautstyr, programvare og internett

På Hellerasten skole har vi mye nytt datautstyr.
I tillegg til at elevene har hver sin Chromebook, har vi 100 ordinære laptoper og stasjonære maskiner.

Alle skal ta godt vare på datautstyret.
 

Elevene skal bruke skolens datautstyr;

 • på tidspunkt som er bestemt av skolen og etter avtale med lærer
 • til skolerelatert arbeid
 • for å øke sine faglige kunnskaper og ferdigheter
 • for å heve sine datakunnskaper og ferdigheter
 • med forsiktighet og nødvendig sikring slik at vi unngår unødig slitasje, skade eller tap

Elevene skal ikke;

 • laste ned eller installere programvare på skolens datamaskiner
 • forlate datarom/bibliotek uten å rydde stoler og legge mus/tastatur fint på plass.
 • endre eller slette innstillinger, programvare eller filer på skolens datamaskiner
  (gjelder ikke ved opplæring i bruk av ulike programmer eller redigering av den enkelte brukers egne arbeider)
 • sende masseutsendelser til tilfeldige mottakere
 • sende innlegg i diskusjonsgrupper som kan være injurierende/fornærmende
 • søke fram, lagre, skrive ut eller sette bokmerker på sider med innhold av
  pornografisk, makabert, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter, med mindre dette gjøres i undervisningsøyemed og i regi av skolen
 • lage eller legge ut internettsider med innhold av ovennevnte karakter

Unntak fra disse punktene kan gjøres i spesielle tilfeller, etter avtale med lærer eller IT-kontakt.

Brudd på retningslinjene er å betrakte som brudd på Ordensreglementet og kan føre til sanksjoner. 
 

Bruk av privat datautstyr er mulig, blant annet for de som trenger laptop for spesielle program, for eksempel elever med dysleksi.  Til tentamen og eksamen skal elevene benytte kommunalt datautstyr.

Eleven har selv ansvar for eget datautstyr.  

 

Chromebook til hver elev

Les informasjonen og skriv under på at den er lest.  Sett underskrift bak i infoheftet.

 • Eleven oppbevarer Chromebooken på en forsvarlig måte for å unngå skader og unormal slitasje som oppripet glass, bulker og store riper i chassis og knapper som ikke fungerer.
 • Chromebooken skal tas med hjem hver dag. Den skal ikke oppbevares på skolen utenom skoletida.
 • Chromebooken skal lades hjemme.
 • Eleven skal ta med Chromebooken på skolen hver dag, oppladet minst 80 %.
 • Eleven har Chromebooken gjennom alle år på Hellerasten. På slutten av 10. trinn skal eleven levere den inn.
 • Skolen laster ned programmer eleven skal ha på sin Chromebook, og gir ut en stk. beskyttelse og en stk. lader til Chromebooken.
 • Eleven kan ikke fjerne eller legge til programvare/apper. Det skal alltid være minimum 1GB ledig plass på elevens Chromebook.
 • I friminutt oppbevares Chromebooken på pulten/bordplaten eller i elevskap.
 • Chromebooken skal brukes på pulten og ikke i fang eller på gulvet.
 • Chromebooken er personlig og skal ikke lånes bort.


Med Chromebook får eleven muligheter for nye og gode arbeidsformer. Kompetansemålene er de samme uansett bruk av læringsverktøy. Prinsippet om variert undervisning og tilpasset opplæring gjelder fortsatt, og i tillegg skal vi utvikle gode arbeidsformer med dybdelæring.

Med egen datamaskin og internett vil elevene få økt mulighet til å utvikle fagkompetanse og digitale ferdigheter. Dette forutsetter at teknologien brukes riktig. Dette skal både lærere og elever utvikle sammen. Det er lærerne som leder opplæringen og styrer bruk av læringsverktøy.

Foreldre får en bedre mulighet til å følge opp elevens skolearbeid og læring siden eleven jobber med  Chromebooken også hjemme. Skolen oppfordrer foreldre og elev til å samles foran skjermen jevnlig. På Chromebooken og via OneNote vil man få økt tilgang til undervisning som er gjennomført i klasserommet og til egne arbeider. 

Sammen med Chromebook er det nettbaserte programmet OneNote sentrale læringsverktøy.