Mobiler i skoletiden

  Mobiltelefon og annen privat elektronikk som brukes til kommunikasjon, spilling, musikk, bildetaking eller lydopptak, skal ikke forstyrre opplæringen eller brukes til sjenanse for andre.

 

Hvis jeg har med mobil til skolen, vet jeg at disse rutinene skal holdes:

 1. Jeg slår av mobilen før jeg går inn i skolens bygning.
  Alternativt setter jeg den i flymodus.
 2. I timen kan jeg ikke oppbevare mobilen ved pulten eller plassen min. Jeg legger mobilen i elevskapet mitt eller i mobilhylla i klasserommet.
 3. Hvis jeg trenger å bruke mobilen, gjør jeg det i friminutt utenfor skolebygningen.

Bryter jeg rutinene, er jeg innstilt på å levere mobilen til lærer/skolen for resten av dagen.

 

 1. Det er ikke tillatt å ta bilder, film eller lydopptak i skoletida på skolens område
   
 2. Det er ikke tillatt å legge ut bilder, film eller lydopptak fra skolen på internett eller i andre medier
   
 3. Det er tillatt å bruke utstyret i friminutt,
  men bare utenfor skolebygningen, og i tråd med punkt a og b.
   
 4. Inne i skolebygningen er det ikke lov å bruke utstyret. Det skal være avslått eller i flymodus.
   
 5. I undervisningstiden oppbevares utstyret i elevskap eller i mobilhylla i klasserommet. Det er ikke tillatt å ha med utstyret videre inn i klasserommet.

  Unntak gjelder kun etter godkjenning fra lærer, dersom det er hensiktsmessig for opplæringen og i tråd med målet for ordensreglene.
  Unntak fra punkt a og b må i tillegg ha godkjenning fra alle berørte.
   
   

 

Rutinene er behandlet i SU våren 2016