Fysisk aktivitet og kroppsøvringsfaget

Sykkelhjelm

Elevene skal bruke hjelm på sykkelturer i skolens regi.  Hjelm er en selvfølge for alle aktive syklister uansett alder, og barn i Norge er vant til at hjelm er en selvfølgelig del av sykkelutstyret.
Det er ingen grunn til unntak fra å sikre liv i ungdomstida.


Kroppsøvingsfaget

 • Dusj etter gymtime
  Av hygieniske grunner, både for deg selv og dine medelever, skal svette vaskes bort etter gymtimen. Dette er spesielt viktig når dere har teoritime etterpå. Hvis du har problem med å dusje sammen med andre, så meld fra til gymlærer. Det er mulighet for visse tilpasninger av dusjrutiner. Når gymtimen er lagt på slutten av skoledagen, kan dusjing skje hjemme.
   
 • Utstyr / klær
  - Du har med joggesko og egnet tøy for fysisk aktivitet.
  - Aktivitetsdager hører til faget kroppsøving. Da er det like viktig med egnet sports- og fottøy.
  - Hovedregelen er ”klær etter vær”.
  - Har du glemt gymtøy, så bruker du utlånsutstyr dersom gymlærer har det tilgjengelig til deg.
   
 • Vinteraktivitetsdagen kan elevene velge type aktivitet, og stiller med eget utstyr; ski, alpint eller skøyter.
   
 • Svømming
  8. trinn har svømming i deler av året. Tema med livredning står sentralt.
  Eleven skal ha med badetøy, badehette og håndkle.
   


Sportskurv i hvert klasserom

 • Du følger rutiner (oppslag i klasserommet) for hvordan klassen skal ta vare på utstyret i kurven. Du retter deg lojalt etter klassens egne rutiner for dette og deler på utstyret med de andre
   
 • Du følger rutiner for bruk av gymsal i storefri og bordtennisbord i vestibylen (oppslag på gymsaldøra).