Friluft, natur og samfunn

Hellerasten skole har tradisjon for å drive friluftsliv, med fokus på felles opplevelser og aktivitet, natur og miljø, historie og samfunnsutvikling.

Vi knytter arbeidet til skolens visjon og mål:

”Røtter og vinger” En skole som fører kulturarven videre og gir elevene vidsyn og toleranse.

Hellerasten skole skal utvikle trygghet og fremme tilhørighet og ansvar hos elevene,
slik at de får gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.        


I flere år har vi vært knyttet til DNS (Den naturlige skolesekken) i utviklingen av et naturprosjekt i samarbeid med naturfagsenteret på universitetet i Oslo. Vi har også egen kompetanse fra NMBU, universitetet i Ås. Vi tilbyr valgfagene Fysisk Aktivitet og helse (vår egen variant kalt F.U.T.T) og Natur, miljø og friluftsliv. I tillegg benytter mange klasser friluftsopplevelser til å bygge et godt klassemiljø gjennom året. Eksempler på aktiviteter kan være skøyteturer, natursti og tenne bål og grille. Omgivelsene våre på Tårnåsen innbyr til utstrakt bruk av marka.

 

8. trinn

  • Overnattingstur i marka. Trinnet kombinerer relasjonsbygging og friluftsliv i overnattingstur tidlig på høsten. Tidligere har turen gått til Nordmarkskapellet.
  • Prosjektuke med vannforskning i Kolbotnvannet og Gjersjøen, bli kjent med fiskebestanden i Gjersjøelva og kjennskap til laksetrapper. Vi besøker Oppgangssaga og har utvikling av industrisamfunnet som tema. Vi samarbeider med Oppegård Historielag og Oppegård Jeger og Fiskeforening. De holder foredrag og vi rydder rundt Gjersjøelva sammen. De fleste fagene er inkludert.

 

9.trinn

  • Kanotur med overnatting ute. Vi padler på Langen og overnatter i telt og lavvo. Tema er friluftsliv og natur. Fagene kroppsøving, naturfag og mat og helse er inkludert i turen. Turen er også et godt innspill for å bygge klassemiljø.
  • Flyktningeruta – trinntur for de som ønsker å delta
    Elevene går deler av Flyktningeruta mot Sverige med besøk og stopp på historiske steder og hytter. Turen går over to dager gjennom naturen i Østmarka og med en overnatting på hytte. Elevene går ca. fire mil. Tema er friluftsliv og historie fra 2.verdenskrig.

 

10. trinn

Flere klasser har opp gjennom årene valgt å ta klassetur på 10.trinn som en friluftslivstur, knyttet til naturfag, kroppsøving og samfunnsfag. I fremtiden vil også overnattingsturen på 10.trinn bli tettere knyttet opp mot opplevelser i norsk natur.