Avtale for bruk av elevskap

Tildeling av skap

Elevene kan få tildelt elevskap ved skolestart. Forutsetning for å få elevskap er at eleven:

 • har med underskrevet avtale
 • har med hengelås
 • har satt bokbind på skolebøkene


Regler for bruk av elevskap

Reglene er laget i samarbeid mellom Elevrådet og rektor. 
Elevrådet oppfordrer deg til å følge reglene, slik at skolens tilbud med elevskap kan fortsette.

 

 1. Jeg har hengelås og vil holde skapet låst til enhver tid.
   
 2. Jeg er ansvarlig for hele skapet, både innvendig og utvendig.
   
 3. Jeg vil håndtere mitt og andres skap på en respektfull måte
  og ikke skade eller tegne/tagge på utsiden eller innsiden av noen skap.
  Jeg vil heller ikke tegne/tagge på skolens vegger.
   
 4. Jeg vil melde fra til kontoret dersom jeg oppdager skade på noen av skolens elevskap.
   
 5. Jeg vil holde eget skap rent og ryddig. Dette betyr bl.a. at jeg vil
  - ta med brukt gymtøy hjem samme dag.
  - sørge for at gammel mat eller annet som kan lukte, ikke blir oppbevart i skapet.
   
 6. Jeg vil kun bruke ”Tack it” eller magnet som festemiddel på innsiden av eget skap. Lærer kan skaffe ”Tack it”. Tape skal ikke brukes.
   
 7. Private eiendeler som oppbevares i skapet, har jeg selv ansvaret for.
  Ved evt. innbrudd må tap av egne eiendeler dekkes privat, ev. av egen forsikring.
  Jeg vil ta med verdisaker hjem etter endt skoledag.
  Dersom jeg velger å henge yttertøy på knagg i gangen, dekker ikke skolen tap av dette. Denne bestemmelsen gjelder fordi alle får tilbud om eget låsbart skap.
   
 8. Før jul vil jeg vaske skapet innvendig og utvendig.  Før sommerferien vil jeg tømme skapet og vaske det innvendig og utvending. Jeg vil fjerne all ”Tack it”. Det er mitt ansvar at skapet ser ”nytt” ut for neste elev som skal ta det i bruk.
   
 9. Jeg vil gi beskjed til kontoret dersom jeg vil avslutte å ha skap.
   
 10. Dersom skapet er dårlig behandlet og det er urimelige skader på skapet, kan jeg få et erstatningsansvar (i tråd med ordensreglementet).
   

Ved brudd på reglene

Jeg er kjent med at brudd på avtalen kan føre til at jeg mister rett til eget elevskap.