Infohefter

Skolen gir ut 3 infohefter til elever/foreldre; Infohefte 1 med informasjon om skolen, Infohefte 2 om læringsmiljø og Plan for hjem/skole-samarbeid.

Infohefte 1 - Info om ungdomsskolen

Innhold:  
Velkommen til nytt skoleår 1
Viktig informasjon 2-3
Hellerasten skole - tlf. og adresse 4
Personalet - tlf. og e-post 5
Lærere på trinn 6-8
Skoledagen 9
Fag og timer på Hellerasten 10
Vedlegg - oversikt: 11
Permisjon og fravær 12-13
Spesialundervisning 14
PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste 15
Vurdering på ungdomsskolen 16-21
Vitnemål 22-23
KRLE - mulig fritak fra kun aktiviteter 24
Serviceerklæring - grunnskoleopplæring 1.-10.trinn 25-27
Skoletidsplan 2016-17 28

 

Infohefte 2 - Læringsmiljø:

Innhold:  
Sammenhengen i heftet 1      
Innledning 2
Helhetlig arbeid læringsmiljø 5
Rutiner for handlingsplikt og varsling for alle ansatte 6       
Ressursteam for læringsmiljø 7
Forebyggende tiltak 9
Friluftsliv, natur og samfunn 11
Det fysiske miljøet 12
Rutiner for samvær og trivsel 13
10 regler - for et trygt og godt læringsmiljø 14
Mobiler i skoletiden 15
Kommunale rutiner for e-post og kommunikasjon 16
Retningslinjer for bruk av datautstyr 17
Avtale om bruk av elevskap 18
Fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget 19

 

Plan for hjem/skole-samarbeid