Historikk

Skolen ble bygget og tatt i bruk 1967. I årene som har gått, har skolen fungert som barneskole, som ungdomsskole, og i perioder begge deler. Skolen er relativt liten, personal- og elevmiljøet er oversiktelig. Skolen preges av et samarbeidende og støttende miljø og tett elevoppfølging.

Basketball i skolegårdenHellerasten skole ble tatt i bruk i 1967. Skolen ble bygget av Selvaag. Vi startet som barneskole. Fra 1980 til 1988 var det i tillegg 7.trinn, som da tilhørte ungdomstrinnet. Fra 1988 har Hellerasten skole vært ren ungdomsskole.

Skolen har tatt imot elever fra Tårnåsen og Sofiemyr barneskoler og enkelte elever fra Kolbotn skole. I dag kommer elevene hovedsakelig fra Tårnåsen barneskole.

 

Byggeaktivitet

 

En større boligbygging med over 300 boenheter er gjennomført nabotomta, Kornmoenga, og innflytting i disse boligene startet senvinteren 2012

Hellerasten har endret uteplassen med flytting av idrettsarenaer. Dette skjer i sammenheng med tomteendring i forbindelse med barnehagen som bygges på skolens tidligere fotballbane. I tillegg er skoleveien forbedret  med fortau. Hva som vil skje med skolebygningen på sikt er ennå uklart.
 

Tett oppfølging

Hellerasten har tradisjon for å satse på tett kontakt mellom lærer og elev. Tidligere hadde vi to klassestyrere på en klasse. De delte de fleste fagene mellom seg. I 2004 startet vi organisering med trinnbaser og basisgrupper. I dag er vi tilbake til klasseorganisering, med nært samarbeid på trinnet. Vi legger også vekt på aldersblandet organisering på tema- og aktivitetsdager.

Det er fordeler med å være en relativt liten skole. Personal- og elevmiljøet er oversiktelig. Skolen preges av et samarbeidende og støttende miljø og tett elevoppfølging.


Pedagogikk og samarbeid

I flere år, fra 2006 til 2010 bar mye av utviklingsarbeidet preg av innføring av ny læreplan,
L-06, med lokale læreplaner, vurderingsarbeid, og generelt flere nye retningslinjer for skole. Nå er vi endelig godt i drift og kan konsentrere oss mer om utvikling av klasseledelse og læringsmiljø. I tillegg er vi i en sterk utvikling av digitale hjelpemidler og pedagogiske programvare på nett.

Vi er nå forsøksskole for å prøve ut et nytt fag: arbeidslivsfag. Vi ble valgt ut som eneste skole i Follo. I tillegg har vi fått midler fra DNS, Den Naturlige Skolesekken, som driftes av naturfagsenteret på UiO. Midlene brukes til å utvikle undervisningsoppegg for friluftsliv inkludert forskning og tverrfaglighet.

Hellerasten kan vise til gode resultater på de fleste målinger, eksamen, standpunkt, elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og nærvær.


En kommunal virksomhet

Oppegård er en tonivå-kommune og rektor er delegert økonomiansvar og oppfølging av virksomheten. Det gir mulighet for selvstendighet, initiativ og raske beslutninger. Vi samarbeider tett med de andre skolene i kommunen. Sammen utvikler vi oppegårdskolen.