Forebyggende tiltak miljø/trivsel

Hellerasten skole har lang tradisjon med å bygge opp forebyggende tiltak for miljø og trivsel.

Det legges vekt på to områder:

Områdene inkluderer læring og kunnskapsbygging i fag og for det hele mennesket, d.v.s. fra læreplan i fag og fra den generelle delen av lærerplanen. Viktige mål er trivsel, trygghet, vennskap og sosial kompetanse gjennom gode fellesopplevelser.