Temamøte om videregående opplæring

Temamøte for foreldre på 10.trinn om videregående opplæring torsdag 23.november 2017.