Voksne skaper vennskap

Uke 36 markerer vi den nasjonale antimobbekampanjen "Voksne skaper vennskap" med flere aktiviteteter; bl.a. fadderuke, grillkveld, oppstart av trivselsteam og studietid.

Voksne skaper vennskap på Hellerasten skole:

  • Fadderuke – 10.trinneelever er faddere for de nye elevene på 8. trinn
  • Grilltreff – FAU arrangerer grilltreff for alle elever og foreldre torsdag 03.09.15
  • Oppstart Trivselsteam (elevgruppe ledet av rådgivere) – jobber oppklarende og forebyggende
  • Oppstart studietid – voksne og elever setter fokus på læringsmiljø med frivillighet og positivt driv for læring

Kampanjeuka er initiert av Manifest mot mobbing hvor bl.a. Regjeringen og Utdanningsdirektoratet er parter.