Temamøte om ungdomsmiljøet

Torsdag 15.10.15 arrangerer FAU i samarbeid med skolen et temamøte om utfordringer i ungdomsmiljøet på Tårnåsen/Hellerasten hvor bl.a. Politiet, Utekontakten, skolehelsetjenesten vil være tilstede. Vi satser på stort fremmøte!

Les mer om innholdet i invitasjonen