Skolebruksplanen ute på høring

FAU skal drøfte høringsutkastet i møte torsdag 17.mars. De ønsker innspill fra foreldrene på skolen innen 16.mars. Saken behandles i skolens samarbeidsutvalg 29.mars. Høringsfrist er 4. april.

FAU vil gjerne høre foreldres mening. Ta kontakt med klassens FAU-representant senest onsdag 16. mars hvis du har innspill.

Du finner høringsutkastet på kommunens hjemmeside:  Skolebruksplan 2016 - 2030

Ytterligere informasjon.

Høringsfristen er 4. april.