Skolestart

Velkommen til første skoledag mandag 17.08.2015. Alle elever starter kl. 09.30. Da kantinen ikke vil være åpen første uken, oppfordrer vi til å ta med matpakke.