Temamøte for foreldre på alle trinn

Torsdag 2. februar kl. 18-21 inviterer skolen til et foreldremøte. To temaer: Læringsmiljø og Nettvett.

Tid: 02. februar 2017 , kl 18:00 - 21:00
Om arrangementet:

Programmet blir todelt.

Først en fellesdel:

  • BRUK-HUE: Skoleturné om nettmobbing (brukhue.com)
  • Kjersti Falck fra FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen): Skole-hjem samarbeid om læringsmiljø

Deretter samles man klassevis for å diskutere tematikken.

Det legges inn pauser med lett servering.

Invitasjon.

Referat fra temamøte

Her finner du referat fra temamøtet 2. februar.