Høsten 2018 kom den nye pedagognormen og vi fikk seks pedagogiske ledere på huset.

To fløyer

Vi valgte å omorganisere driften vår til to fløyer; småbarn og storebarn. Her fløy består av tre grupper, med en pedagogisk leder og en assistent/fagarbeider. Hver gruppe har inntil syv barn under tre år eller inntil fjorten barn over tre år. Gruppene har planetnavn. Storebarn: Neptun, Jupiter og Saturn. Småbarn: Venus, Mars og Merkur.

Vi har en fleksibel struktur og barnegruppene kan forandre seg fra år til år. Vi setter sammen gruppene på bakgrunn av alder og kjønn på barna som får plass i barnehagen.

Kort vei til skog og mark

Barnehagen ligger fint tilbaketrukket i et skogholt. Det er kort vei til skog og mark og andre tilbud i nærmiljøet. Vi har en stor utelekeplass med variert terreng og vegetasjon. Utelekemiljøet ble oppgradert i 2018 og vi har fått et fint område for de minste barna på forsiden av barnehagen. Utelekeplassen gir barna muligheter for allsidig lek og læring og vi er opptatt av at barnehagen skal være et trygt sted å være. Vi ønsker også å gi barna grunnleggende erfaringer i samspill med andre barn og voksne.

Barnehagens visjon: Med gode spor på livets reis!    

Pedagogisk tilnærming

Barnehagen arbeider etter en Reggio Emilia–inspirert metode som kalles SPOR. Den er utviklet i Danmark og tilpasset skandinaviske forhold. Metoden ivaretar barns rett til medvirkning og pedagogisk dokumentasjon på en god måte og er inspirerende og spennende å jobbe med. Rammeplanen er sentral og barnas ønsker er vår veileder for innholdet i hverdagen. Vi er opptatt av å gi barna gode opplevelser og erfaringer i barnehagen og gjennom dette gi dem erfaringer som er nyttige senere i livet.

Opptatt av miljø

Barnehagen har «Grønt Flagg» som sin miljøprofil og har deltatt på kurs i hvordan vi skal benytte gjenbruksmateriale i vårt arbeid med barna. Vi er opptatt av at alt skal brukes minst en gang til før vi kaster det, og kaller det mulighetenes verksted. Barna skal skape og erfare gjennom å bruke fantasi og kreativitet i sin lek.