Helikopter lander på sletta i Peder Sletners vei for å hente last og  dette vil føre til noe støy for de som er i nærheten av landingsplassen. Antall turer er mellom 15  og 20.

Entreprenøren har varslet naboene; Grunnmur AS i Beckbygget, Ekornrud Barnehage og Hundegruppa v/ H. Martinsen.