Oppegård kommune vil bruke helikopter for transport av materialer i to omganger, første gang skjer tirsdag 29. august fra kl. 08.30 til kl. 12.00. Da blir det ca. 15 transporter inn med pukk og grus. Neste gang blir 18. september.

Dette vil føre til noe støy for de som er i nærheten av landingsplassene.

Rehabilitering

Oppegård kommune skal rehabilitere tekniske installasjoner knyttet til vannforsyningen fra Gjersjøen. Arbeidet startet med etablering av riggplass ved Gjersjøen i uke 31 og arbeidet er planlagt sluttført i slutten av oktober.

Normal sett vil arbeidstiden være fra morgen til ettermiddag, men det kan forekomme at det arbeides noen timer utover ettermiddag/kveld for å opprettholde vannforsyningen.

Mer informasjon

Har du spørsmål, kontakt UTE på tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til UTE.