Fra 2011 markeres også 8. mai som en veterandag for å styrke veteranens situasjon. Og i år er det en ekstra god grunn til å markere dagen, siden det er 40 år siden de første soldater ble sendt til Libanon.

Ordføreren takket alle veteraner for den jobben de har gjort, men han takket også deres familier. - Dere står ikke alene, dere har oss alle i ryggen, sa Sjøvold. Sjøvold sa videre i talen at vi skal også minnes de som ikke kom hjem. En av de som ikke kom tilbake var Gorm Bjørnar Hagen som falt i Libanons i desember 1993. Du kan lese ordførerens tale fra linken lenger ned.

Etter at ordføreren la ned krans på vegne av Oppegård kommune holdt Sidsel Birkeland minneord på vegne av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).
Hun fortalte blant annet i sin minnetale om det som skjedde den gangen da Gorm Bjørnar Hagen ble drept. - Natten før patruljen Gorm Bjørnar gikk jeg den samme patruljen - det er slik sett vilkårlig og tilfeldigheter som spiller inn for alle de som har gått bort i fredens tjeneste, fortalte Birkeland. Oddgeir Blokkum la så ned krans på vegne av veteranene.

Du kan lese hele hennes minneord hvor hun også beskriver hendelsen i Libanon.

Sidsel Birkeland og Oddgeir Blokkum ved minnesmerket utenfor rådhuset.
Sidsel Birkeland og Oddgeir Blokkum ved minnesmerket utenfor rådhuset.

Veteranplanen

Kommunestyret vedtok veteranplanen 2. mai og målsetningen er å anerkjenne deres innsats og kompetanse, og bidra til at kommunens veteraner og veteraners familie om nødvendig får rett hjelp til rett tid.

Planen inneholder blant annet en beskrivelse av arrangementer i kommunal regi, og arrangementer i vårt nærområde for veteraner og deres familie samt et kapittel om ivaretagelse og oppfølging med informasjon om kommunale tjenester.

Veteranplan 2018