Alle barne- og ungdomsskolene i Oppegård stilte med tre representanter hver fra elevrådet. I likhet med et vanlig kommunestyremøte, er Barn- og unges kommunestyre ledet av ordfører.

Fordeling av BUK-midler

Første sak på agendaen var fordeling av BUK-midler. Hvert år kan elevrådet ved skolene i Oppegård søke om BUK-midler til ulike prosjekter.

Alle skolene presenterte sine forslag i tur og orden. Her fikk vi vite hva de søkte midler til, hvor mye de søkte og argumentene for at akkurat deres forslag var viktig å stemme på.

Gro Pernille Smørdal veileder i forhandlingsprosessen.

Gro-Pernille Smørdal, barne- og undomskonsulent i Nærmiljø og kontaktperson for BUK, forteller at det har det kommet inn mange gode søknader som alle vil kunne bidra til økt trivsel og mer fysisk aktivitet for mange elever.

Ti søknader fra åtte skoler har kommet inn.  BUK-midlene er på kr 50 000 og kan ikke fordeles på mer enn tre søknader. Elevene fikk derfor erfare hvordan det var å forhandle på tvers av skolene.

Marie, Gabriel og Filip fra Tårnåsen skole prøver å få støttespillere til sitt forslag.

Mons, Victor og Roya fra Kolbotn skole fikk erfare tøffe forhandlinger.

Ungdomsskolene gikk seirende ut

Etter intens lobbyvirksomhet og knallharde forhandlinger, gikk Flåtestad, Sofiemyrtoppen avd. Fløysbonn og Ingieråsen seirende ut og fikk sine forslag vedtatt.
Flåtestad får kr 24 000 for sitt forslag med vanndispensere på hver base, Sofiemyrtoppen avd. Fløysbonn får kr 11 000 for sitt forslag med utebenker med rundt bord, og Ingieråsen får kr 10 000 for sitt forslag med sceneteppe.

Fornøyde elevrådsrepresentanter

Elias, Marius og Lina fra Sofiemyrtoppen skole avd. Fløysbonn fikk sitt forslag vedtatt.

Elias, Marius og Lina fra Sofiemyrtoppen avd. Fløysbonn var veldig fornøyd med utfallet.

Hva tror dere fikk de andre skolene til å stemme på deres forslag?
- Vi søkte om noe som var fornuftig, og vi hadde en bra presentasjon, forteller Marius. Benkene vil være tilgjengelige i skolegården og alle barn og unge i nærmiljøet vil ha glede av dem, fortsetter han. - I tillegg vil benkene gi gode møtesteder, forteller Lina, slik at man kan snakke sammen i stedet for å være på sosiale medier. Det runde bordet gjør det enklere å inkludere alle i samtalene som igjen vil bidra til bedre trivsel på skolene.
- Så tror jeg vi rett og slett var gode forhandlere, avslutter Elias.

Innholdsrik dag

Etter fordeling av BUK-midler var det tid for tilbakemeldinger på Demokratiprogram for barn og unge 2013-2015, diverse orienteringssaker og til slutt spørretimen.

Du finner mer informasjon om BUK-møtet i den politiske møtekalenderen.

 

Fakta om BUK

BUK er barn og unges eget kommunestyre, som består av elever fra femte til tiende trinn fra alle grunnskolene i kommunen.

Møtes to ganger i året

BUK møtes to ganger i året og møtene er åpne for publikum. Møtene blir ledet av ordføreren og holdes i kommunestyresalen akkurat som de voksnes møter.  Alle grunnskolene i kommunen velger tre elevrådsrepresentanter til å stille på møtet. I forkant av møtet mottar elevrådene forberedende oppgaver som skal arbeides med både enkeltvis, klassevis og i elevrådet.

Har reelle budsjetter

BUK disponerer årlig et beløp som er vedtatt av kommunestyret, der elevene kommer med forslag til hva midlene skal brukes til. Målet med tiltaket er å bevisstgjøre barn og unge på hvordan lokaldemokratiet fungerer og stimulere til engasjement i lokalsamfunnet. En annen viktig side er at barn føler og opplever at de blir hørt i saker som er viktige for dem.