Da dette ble oppdaget ble inngangen umiddelbart stengt av. Elektriker fant en mindre jordfeil, og målte strømstyrken på stedet til 50 volt, som ikke er høyt. Foresatte til elevene dette gjaldt ble informert og alle ble sendt til en rutinemessig legeundersøkelse. Det er ikke meldt om skader, og hendelsen er etter all sannsynlighet ufarlig for elevene.

Feilen er nå rettet og det er ikke fare for at dette kan skje igjen.