I brevet foreslår Posten hvor et slikt postkassestativ kan stå og ber om tilbakemelding på om det er greit for husstandene.

Postens forslag er ikke avklart med kommunen som grunneier.

Hva må du gjøre?

I utgangspunktet skal postkassestativer stå på privat tomt. Hvis det ikke er mulig, og du vil plassere stativet på kommunal grunn, må du som innbygger selv søke om tillatelse fra kommunen.

Av hensyn til drift og vedlikehold av veier, er kommunen meget restriktiv når det gjelder plassering av postkasser på kommunal veigrunn. Kommunal veigrunn omfatter hele veien, også grøftene.

Er du usikker på hvor eiendomsgrensene går?

Søk på adressen din i Follokart. Eiendomsgrensene er vist med rødt: Follokart

Slik søker du

Send en e-post til Oppegård kommune.

Skriv «Forespørsel om postkasse på kommunal grunn» i emnefeltet. Legg ved et kart der du merker av hvor du vil plassere stativet.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med oss på telefon 66 81 90 90.