Formannskapets behandling ligger til ettersyn frem til kommunestyrets møte.
Her kan du se formannskapets innstilling til kommunestyret 10. desember:

Budsjett og handlingsplan 2019–2022